11 mar Brak komentarzy admin Positive , ,

Powszechnie kojarzoną formą prawną organizacji przedsiębiorstw jest spółka kapitałowa. Jest to byt odrealniony, ustalony pewną konwencją prawno-społeczną. Zważywszy na sytuację na rynku gospodarczym, konstrukcja spółki (w zależności od jej typu) określa posiadanie kapitału zakładowego, osobowość prawną, majątek odrębny od majątku wspólników czy też akcjonariuszy. Taka charakterystyka podmiotów gospodarczych wymaga również określenia organu decyzyjnego, „głowy”, która kieruje całym organizmem. Taką funkcję pełni zarząd spółki kapitałowej.

Organ wykonawczy spółki kapitałowej (spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) może być ciałem jedno- lub wieloosobowym. W przypadku organu kolegialnego, sposób reprezentacji spółki powinien zostać jasno określony w postanowieniach umowy spółki i wykazany w odpowiednim rejestrze handlowym. Funkcjonowanie centrali podmiotu może odbywać się samoistnie w przypadku małych podmiotów gospodarczych. W momencie, gdy kierownictwu podlega niemała korporacja, praktyczne aspekty prowadzenia bieżących spraw wymagają zatrudnienia asystentki.

Wsparcie kierownictwa stanowiskiem asystenckim jest powszechną praktyką w spółkach, stosowaną również ze względów PR-owych, aby w kontrahentach wytworzyć poczucie obcowania z dużym, wartym zaufania podmiotem. Asystentka pełni rolę wsparcia kadry kierowniczej, ale również swoistego łącznika między „głową” a resztą „ciała” spółki kapitałowej. Przykładowo, najwyższy szczebel kierownictwa podjął strategiczną decyzję dotyczącą rozwoju spółki. Zauważył, iż konkurencja „nie śpi”, rozwija wachlarz oferowanych usług, a w tych, które już proponuje zaczyna się specjalizować, w związku z czym postanowił, iż pracownicy spółki będą się dodatkowo szkolić, na co zostanie wygospodarowane 10 procent budżetu. Odpowiedni pion w firmie – HR, kadry, księgowość – doprecyzował postanowienia kierownictwa. Często oznacza to, iż podpisał nawet umowę z firma prowadzącą szkolenia. W przypadku małych spółek, organizacją poszczególnych szkoleń zajmuje się właśnie osoba pełniąca funkcję asystencką. Zauważmy, iż obejmuje to nie tylko samo szkolenie, rozumiane jako wykład, ale również transport w obie strony, organizację noclegu, wyżywienia, wsparcie telefoniczne lub mailowe w nagłych przypadkach. Te same czynności, identyczny zakres obowiązków spoczywa na asystentce, w przypadku organizacji podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej. Różni je oczywiście stopień prestiżu wybranych rozwiązań (noclegu, transportu). Niemniej, wpisanie ich w harmonogram spotkań organu kolegialnego, uwzględnienie wszystkich pozycji kalendarza każdego z członków centrali stanowi nie lada wyzwanie!

W końcu, nie możemy zapominać o rozwoju samej „szyi” spółki, tj. asysty kierownictwa. Jest to stanowisko wymagające nieustannego podnoszenia swoich kompetencji – najczęściej obsługi kolejnych programów biurowych, szlifowania języków obcych, podstaw negocjacji handlowych, asertywności, autoprezentacji. Wszystko to wiąże się z kolejnymi wykładami, seminariami i ćwiczeniami mającymi za celu wsparcie administracyjne organu kierującego spółką kapitałową.