11 mar Brak komentarzy admin Positive ,

Edukacja rozumiana jako proces polegający na celowych ukierunkowanych działaniach zmierzających do wykształcenia pożądanych umiejętności oraz wpojenia wartości wychowawczych najczęściej, kojarzona jest z dziećmi i młodzieżą. Jednak nie należy ograniczać tego pojęcia wyłącznie do ludzi młodych, wszak edukowanie dorosłych jest bardzo powszechne i co najważniejsze niezwykle istotne. Kształcenie dorosłych to możliwość doskonalenia posiadanych już umiejętności, uzupełniania i unowocześniania nabytej wcześniej wiedzy oraz podniesienie lub zmiana posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Powodów dla których dorośli podejmują wysiłek kształcenia się jest wiele. Mogą to być zmiany przepisów prawnych albo wprowadzenie nowej technologii w firmie. Wszystko zależy od rodzaju działalności, od dziedziny w której kształcący się ludzie są zatrudnieni. Gdy szkolenie dotyczy dużej liczby pracowników pracodawcy szukają rozwiązań nie tylko skutecznych ale również wygodnych i tanich – w takim wypadku często decydują się na wykupienie pakietu szkoleniowego w firmie zewnętrznej zajmującej się kształceniem dorosłych. Kursy dla firm mogą być realizowane zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa – niejako uszyte na miarę. Koszty kształcenia są niższe nie tylko z racji zniżek, których firmy szkolące często w takich wypadkach udzielają, ale również dlatego, że kursy dla firm prowadzone w ich siedzibie nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów związanych z podróżami służbowymi.

Najczęściej wykupowane w dużych pakietach kursy dla firm dotyczą spraw związanych z BHP. Na pracodawcach ciąży obowiązek przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych pracowników. O ile szkolenia wstępne mogą przeprowadzać wewnętrzne służby BHP firmy o tyle okresowe muszą być prowadzone przez specjalistów z firm zewnętrznych. Jeśli w dużym zakładzie przeszkolić trzeba czasem kilkaset lub nawet więcej pracowników to zrozumiałe jest, że pracodawca będzie poszukiwał rozwiązań skutecznych i tanich.

Doskonałym przykładem instytucji dla których edukacja pracowników jest procesem ciągłym są placówki oświatowe. Nauczyciele nie tylko doskonalą swój warsztat, ale także zmuszeni są do poznawania nowych przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy. Jest to związane głównie z reformą systemu edukacji, która dla większości osób niezwiązanych ze szkolnictwem polega na zmianie tabliczki z nazwą szkoły. Tymczasem reforma wprowadziła mnóstwo nowych ustaw i rozporządzeń związanych z nową organizacją systemu oraz statusem zawodowym nauczycieli. Aby nie narażać nauczycieli na znaczne koszty oraz dbając o poszanowanie ich czasu wolnego dyrektorzy szkół i przedszkoli zamawiają szkolenia w firmach zewnętrznych. Są one najczęściej realizowane w formie posiedzeń szkoleniowych rady pedagogicznej. Zdarza się również, że kursy czy szkolenia dla nauczycieli zamawiają samorządy będące organami prowadzącymi dla tych szkół.

Coraz częściej firmy decydują się na organizację kursów mających na celu rozwój osobisty pracowników. Dobry pracodawca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest pokonywanie stresu czy motywowanie do pracy.