11 mar Brak komentarzy admin Positive ,

Niezależnie, czy prowadzisz własną działalność czy pracujesz na etacie, ciągła edukacja branżowa to podstawa. Przybiera ona przeróżne formy. Może oznaczać zarówno szkolenie dla firm, jak i samodzielnie uczenie się z filmików instruktażowych. Obszary, w których trzeba się dokształcać obejmują zarówno te dziedziny, których jeszcze nie miałeś okazji poznać, jak i te, które stanowią Twoje mocne strony. W tym ostatnim podejściu chodzi o zdobywanie pozycji eksperckiej. Bycie specjalistą w danym temacie pozwala osiągnąć zarówno satysfakcję własną, jak i uznanie środowiska oraz stosowne wynagrodzenie.

Edukacja po zakończeniu formalnego jej etapu taktowana jest współcześnie jako coś normalnego, pewną naturalną konsekwencję budowania ścieżki kariery. Osoba pracująca w branży informatycznej nie może przestać się dokształcać ani aktualizować informacji, ponieważ bardzo szybko wypadłaby z obiegu. Podobnie w takich dziedzinach jak medycyna czy prawo. Pracownicy sektora usług również powinni stawiać na jakość swojej wiedzy, czyli znajomość nowych rozwiązań, jakie oferuje się klientowi na świecie. Zmieniają się nie tylko przepisy czy stosowane metody. Stale powstają też nowe produkty – zarówno te wirtualne, jak i codziennego użytku, jak kosmetyki. W zawodach związanych z leczeniem i opieką nad ludźmi zalecane standardy opieki mogą bardzo się zmienić w przeciągu kilku lat. Stąd też potrzeba stałej praktyki w takich zawodach, jak położna czy pielęgniarka. Osoba dysponująca przestarzałą wiedzą przestaje funkcjonować jako autorytet. Traci zaufanie i powoli jej usługi przestają wystarczać. Edukacja nie oznacza jednak ślepego podążania za nowościami, a raczej ich odpowiednią implementację na obecny grunt.

Szkolenie dla firm może też dotyczyć umiejętności takich, jak zdolność komunikacji i precyzyjnego wyrażania myśli, współpracy w zespole lub zarządzania sobą w czasie. Kwestie, niezwiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą, czasem przez pracodawców są pomijane. Jednak coraz więcej szefów dostrzega konieczność inwestowania w miękkie kompetencje pracowników. Widzą w tym korzyść dla funkcjonowania zespołu, departamentu czy całej firmy.

Edukacja w dorosłym życiu nie jest rzeczą łatwą. Głównie dlatego, że panuje przekonanie, że tylko młodzi mają prawo się uczyć, czegoś nie wiedzieć i coś doczytać. Szkolenie dla firm to moment, kiedy można dostrzec, jak bardzo mylne to przekonanie. Nie wiedzieć to nie wstyd, gorzej, gdy nie chcesz się dowiedzieć.

Do osobnej kategorii należą szkolenia mające na celu zintegrowanie zespołu. Współpraca przy wykonywaniu specjalnie przygotowanych zadań to podstawa do łatwiejszego rozwiązania potencjalnych konfliktów, a co za tym idzie sprawniejszego posuwania naprzód kwestii związanych z projektem.

Szkolenie w firmie wiąże się też ze zmianą instytucjonalną, czyli wdrażaniem do przedsiębiorstwa nowych przepisów czy wprowadzaniem innych niż dotychczas programów branżowych. Wtedy, by płynnie przejść do nowego systemu, uzupełnienie zbiorowej wiedzy jest niezbędne.
Liczy się to, aby taki instruktaż prowadził ktoś doświadczony i posiadający odpowiednie kompetencje.