11 mar Brak komentarzy admin Positive , ,

W dzisiejszych czasach często stykamy się z ideą edukacji ustawicznej.

Media oraz inne podmioty, zachęcają ludzi w różnym wieku do podnoszenia swoich kwalifikacji. Szkolenie ma nam dać całą gamę nowych umiejętności. Istnieje wiele rozmaitych form, realizacji tych pomysłów.

Kurs ma dać uczestnikom możliwość sprawdzenia się na przykład, w nowym zawodzie. Często dotyczy to stanowisk o charakterze rzemieślniczym. Należy jednak pamiętać, że każdej zmianie towarzyszy stres. Dzieje się tak dlatego, że mimo prób, po wielu latach niełatwo zmienić swoje przyzwyczajenia. Trudy życiowe nierzadko odciskają, na ludziach piętno, nie pozwalając im w łatwy sposób dążyć do zmian. Przykładem tego rodzaju osób mogą być dawni pracownicy przemysłu. W przeszłości ich praca, była raczej monotypowa. Jednak z całą pewnością czuli się w niej potrzebni. Niestety wielu nie zauważa faktu, że dla coraz szerszych kręgów ludzi, życie jest po prostu zbyt szybkie. Dlatego tego rodzaju edukacja powinna być prowadzona, w oparciu o szerokie rozpoznanie sytuacji socjoekonomicznej każdej osoby. Ponadto bardzo trudno jest przekwalifikować pracownika, który przez większość życia wykonywał prace fizyczne lub musi całkowicie zmienić branżę. Należy pamiętać,że jest to proces rozciągnięty w czasie. Jego skuteczność zależy ponadto od bardzo wielu czynników. Grupy nieaktywne zawodowo, nierzadko są dotknięte wielowymiarowym problemem wykluczenia społecznego.

Czasem dramatyczna sytuacja jednostki, wiąże się z jej stanem zdrowia. W niektórych przypadkach kształcenie hamowane jest przez opiekę nad dziećmi, czy też innymi osobami zależnymi. Niestety w Polsce wciąż bardzo liczna grupa pozostaje nieaktywna zawodowo. Zwykle stan taki wiąże się z występowaniem kilku różnych czynników. Wbrew powszechnej opinii brak pracy, jest źródłem wielkiego stresu. Analizując temat na gruncie psychologicznym, zaburzone są najniższe piętra piramidy Maslowa. Powoduje to zataczającą coraz szersze kręgi społeczne frustrację. Generalnie pamiętać należy o tym,że dokształcanie ludzi powinno być odpowiednio wspierane. Dlatego tak ważna jest współpraca wielu specjalistów. Chodzi tutaj na przykład o trenerów zawodu, psychologów, także i urzędników. Wiąże się to z faktem,że z powodu braku pracy, osoby często decydują się na samozatrudnienie. Ta forma wymaga jednak dopełnienia wielu formalności. Stąd właśnie powinna być również zachowana obecność urzędników. Konieczne jest to, dla zachowania odpowiednich procedur. Można więc przyjąć,że system aktywizacji zawodowej jest w Polsce nie do końca spójny. Często bowiem poszczególne instytucje, pracują w oddaleniu. Czasem kursy nie spełniają oczekiwań lokalnego rynku pracy. W tym aspekcie warto jest nakłaniać grupy osób do jednoczenia się w spółdzielnie. Ta forma gospodarowania majątkiem, choć nieco zapomniana, przynosi wymierne korzyści. Pozwala ona na przykład na uruchomienie zakładu produkcyjnego czy na przykład lokalu gastronomicznego. Działania te wymagają jednak wsparcia za strony władz lokalnych.